Sida 2 av 8

Västra Karups lilla julmarknad 2019

Lördagen den 7 december kl 14.30-17.00 samlas hantverkare, handlare, entreprenörer, råvaruproducenter, föreningsmänniskor och skolbarn till julmarknad. Alla från Västra Karup med omnejd. Varmt välkomna

Årsmöte 2019

Den 11 februari håller byarådet årsmöte kl 19-20 i församlingshemmet. Välkomna.

Västra Karups lilla julmarknad 2018

Den 8 december kl:14.30-17.00 är det Västra Karups lilla julmarknad. Vill du ställa ut? vänligen kontakta någon i byarådet.

Byarådets synpunkter på förslaget till ny översiktsplan

Västra Karups byaråd har lämnat in synpunkter till kommunen. Synpunkterna handlade om fler grönstråk i och omkring Västra Karup samt mer tomtmark och då främst tomter i Lindströmsbacke. Hela dokumentet går att läsa här VK synpunkter ÖP

Cykelfest 25 augusti 2018

Välkomna till Årets cykelfest i Västra Karup-Lördagen den 25 augusti

Vi samlas kl. 16.30 på Idrottsplatsen för fördrink och kuvertutdelning.

 Hålltider

17.30 FÖRRÄTT

19.00 HUVUDRÄTT

21.00 DESSERT

22.30-23.00 ÅTERSAMLING PÅ IDROTTSPLATSEN, medtag egen dricka till återsamlingen

Anmälan sker genom nedanstående länk senast 2018-08-10.

Anmälan är slutgiltig då anmälningsavgiften 50 kr/person swishats till 0703203537 Per Karlsson.

Välkommen med Din anmälan!

Västra Karups Byaråd

 https://docs.google.com/forms/d/1SLAbxduwPMnn53dSHl0sLQ-1bQ4T-7H8-8nJu4S53_s/edit

Ny Facebooksida om gemensam skola

Som ett resultat av det möte som arrangerades av föräldraföreningen för Västra Karups skola den 21 mars om framtidens skolorganisation på sydvästra Bjäre så har denna sida skapats för att sprida information om det beslut som tagits om skolorna och vad det innebär för barnens skolgång samt för att samla kommuninvånare till en reaktion på det fattade beslutet.

https://www.facebook.com/gemensamskola/

Informationsmöte om framtidens skola på sydvästra Bjäre

Den 21 mars kl 19.00 är det informationsmöte om framtidens skola på sydvästra Bjäre. Mötet hålls i matsalen på Västra Karups skola och syftar till att belysa för och nackdelar med olika lösningar för framtida skolorganisation. Utgångspunkten för mötet är att diskutera vad som är bäst för våra barn. Föräldraföreningen på skolan bjuder på kaffe.

Västra Karups byaråd har sedan förra valet argumenterat för en skolorganisation där de små skolorna i byarna slås ihop till en större enhet eftersom utredningar har visat att en lite större enhet ger bättre pedagogiska möjligheter och en bättre social miljö för barnen. Vi anser att det bästa sättet att satsa på byarna, främja inflyttning och säkra framtida arbetskraft är att se till att de familjer som väljer att bo på landsbygden kan vara säkra på att deras val av boplats inte har en negativ inverkan på deras barns chanser till en god utbildning och en bra start i livet.

Årsmöte 2018

Västra Karups byaråd har årsmöte 5 februari kl 19 i församlingshemmet. Vi går igenom året som varit och planerar för kommande aktiviteter. Alla är välkomna.

Julmarknad 9 december 14.30-17.00

På Västra Karups lilla julmarknad är det fokus på det goda och lokalproducerade. Här hittar du allt från julpotatis till ost och äppelglögg. Skolbarnen serverar varm choklad och kakor, här finns ljusstakar och fågelholkar och det finns möjlighet att åka tomtetraktor eller klättra på höbalar.  Här samlas hantverkare, handlare, entreprenörer, råvaruproducenter, föreningsmänniskor och skolbarn till julmarknad. Alla från Västra Karup med omnejd.

Syskon- och kompisåkning

I senaste numret av Bjäre NU kan man läsa om turerna kring syskon- och kompisåkning på kommunens skolskjutsar. Sammanfattningen visar på ett bra sätt hur ärendet överbyråkratiserats av tjänstemännen. Tidigare löste busschaufförerna detta på ett bra sätt och man tycker att även tjänstemän skulle kunna sträva efter att hitta smidiga lösningar för kommuninvånarnas bästa.

Västra Karups byaråd har i detta ämne skrivit en insändare tillsammans med föräldraföreningen på Västra Karups skola. Insändaren publicerades i samma nummer av Bjäre NU. Nedan följer insändaren i sin helhet.


Likabehandlingsprincipen

I vissa delar av vår kommun finns kommunala vägar, vatten och avlopp, samt närhet till busslinjer, bibliotek, badanläggningar, skatepark och friidrottsanläggning. I andra delar av vår kommun kan man njuta av närheten till naturen, titta på gladan som flyger, lyssna på korna som råmar och avnjuta sina nyplockade och nykokta potatisar. Vissa kommuninvånare behöver inte betala extra avgifter för vägar, snöröjning, vårlökar, parker, lekplatser, gatubelysning och cykelvägar. Andra kommuninvånare betalar tusentals kronor årligen utöver sin kommunalskatt för att ha farbara vägar, eget vatten och egen infiltrationsbädd och har bara 70-vägar utan belysning runt omkring sig.

Det är inte likvärdiga förutsättningar för de som bor i kommunens tätorter och för de som bor på landsbygden och det är omöjligt för kommunen att tillhandahålla likadan samhällsservice för alla kommunens invånare. Detta vet de som bor i tätorterna och de som bor på landsbygden. Men kommunens tjänstemän inom verksamhetsområdet Barn och skola tänker annorlunda. För dem har likabehandlingsprincipen blivit ett slagträ i en absurd kamp för att förhindra att barnen på landsbygden ska kunna leka med en kompis hemma efter skolan.

Majoriteten av barnen på landsbygden åker skolskjuts med kommunens bussar. Dessa barn hindras sedan ett par år tillbaka av kommunens tjänstemän från att ta med sig en kompis hem efter skolan. Alla andra barn i kommunen som kan gå, cykla eller åka linjebuss till och från skolan har möjlighet till detta grundläggande behov: att få leka med sina kompisar. När kommunfullmäktige i september beslutade att återigen tillåta kompisåkning på kommunens bussar hävdade tjänstemännen igen att detta inte följer likabehandlingsprincipen vilken innebär att kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar. Politikernas beslut att tillåta kompisåkning överklagades dessvärre av en privatperson och är nu uppe i Förvaltningsrätten. Denna privatperson har visat sig vara maken till den före detta skolchefen som fortfarande, och nu i rollen som pensionär, tycks strida för att barn på landsbygden inte ska kunna ta med sig en kompis hem efter skolan.

Vad är viktigast – att strida för principer för principernas skull eller att sträva efter att alla barn oavsett var de bor får en så bra uppväxt som möjligt? Och om man nu vill vara principfast: vilka kommuninvånare är det egentligen som får bäst samhällsservice av kommunen? De som bor i de större tätorterna eller de som bor på landsbygden?

Västra Karup/Grevie föräldraförening
Västra Karups byaråd

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2023 Västra Karup

Upp ↑