Som ett resultat av det möte som arrangerades av föräldraföreningen för Västra Karups skola den 21 mars om framtidens skolorganisation på sydvästra Bjäre så har denna sida skapats för att sprida information om det beslut som tagits om skolorna och vad det innebär för barnens skolgång samt för att samla kommuninvånare till en reaktion på det fattade beslutet.

https://www.facebook.com/gemensamskola/