Den 21 mars kl 19.00 är det informationsmöte om framtidens skola på sydvästra Bjäre. Mötet hålls i matsalen på Västra Karups skola och syftar till att belysa för och nackdelar med olika lösningar för framtida skolorganisation. Utgångspunkten för mötet är att diskutera vad som är bäst för våra barn. Föräldraföreningen på skolan bjuder på kaffe.

Västra Karups byaråd har sedan förra valet argumenterat för en skolorganisation där de små skolorna i byarna slås ihop till en större enhet eftersom utredningar har visat att en lite större enhet ger bättre pedagogiska möjligheter och en bättre social miljö för barnen. Vi anser att det bästa sättet att satsa på byarna, främja inflyttning och säkra framtida arbetskraft är att se till att de familjer som väljer att bo på landsbygden kan vara säkra på att deras val av boplats inte har en negativ inverkan på deras barns chanser till en god utbildning och en bra start i livet.