Vid Byarådets årsmöte den 30 januari informerades om att Båstadhem avser sälja Bjärehemmet. För detta behöver de ägarens godkännande och Båstadhem inväntar besked från kommunen under våren.

Vid årsmötet presenterades ett initiativ till att bilda ett lokalt fastighetsbolag och förvärva Bjärehemmet för att utveckla lokalerna för befintliga och nya hyresgäster. Intresset för detta var stort.

Mer information om detta initiativ och hur man kan anmäla sitt intresse av att ingå som delägare i fastighetsbolaget finns nedan.