Byarådet har träffat Bjäre Kraft och överlämnat 87 intresseanmälningar för indragning av fiber. Dessa kommer nu att samköras med de som direktanmält sig via Bjäre Krafts hemsida.

Enligt Bjäre Kraft ser de flesta områdena lovande ut avseende intressegrad, undantag är området Sönnertorpsvägen, Påarpskyrkoväg, Påarpsvägen, Bjäragårdsvägen och delar av Birgit Nilssons väg där det behövs fler intresserade. Dessa områden kan omfattas av ett kommande landsbygdsprojekt om intresset ökar.

Prisindikation för installation är 19.500 kr till tomtgräns + 2900 kr in i fastighet i tätbebyggt område. 

Vet Du fler som skulle vara intresserade be dem kontakta byarådet (Per Karlsson, per.karlsson@bjarenet.com) eller anmäl intresse direkt på Bjäre Krafts hemsida (skicka gärna till Per att ni anmält er i så fall). Det går även bra som hyresgäst att skicka in en intresseanmälan.

OBS. Anmälan är inte bindande!!

Landsbygdsprojektet för delar av Glimminge, Lönhult upp mot Salomonhög, Böckerskogen o Erikstorp har nu fått in tillräckligt med intresseanmälningar och blir av!