I den budget som nyligen antogs av fullmäktige syns ingen satsning på cykelväg i eller runt Västra Karup.

Detta trots att sträckorna runt byn tidigare har lyfts fram av fullmäktige som bland de mest prioriterade, och trots att behovet av cykelvägar ökat än mer i och med en kraftig försämring av möjligheterna till skolskjuts.

Istället har cykelvägar på andra håll i kommunen prioriterats upp. Vi tycker inte att Västra Karup ska behöva dra det kortaste strået när det gäller cykelvägar och har därför i en skrivelse till fullmäktige föreslagit två konkreta förberedande åtgärder: 

1) Ta fram ett kostnadsunderlag och 2) inled en dialog med Trafikverket om cykelväg längs Glimmingevägen.

Bakom skrivelsen, som finns att läsa på vår hemsida, står förutom Byarådet även VKIF, Föräldraföreningen, Församlingen och Bygdegården.

http://västrakarup.se/medborgarforslag/12096010_1193787647303386_2828060456233296464_n