Kategori: Uncategorized (sida 2 av 7)

Syskon- och kompisåkning

I senaste numret av Bjäre NU kan man läsa om turerna kring syskon- och kompisåkning på kommunens skolskjutsar. Sammanfattningen visar på ett bra sätt hur ärendet överbyråkratiserats av tjänstemännen. Tidigare löste busschaufförerna detta på ett bra sätt och man tycker att även tjänstemän skulle kunna sträva efter att hitta smidiga lösningar för kommuninvånarnas bästa.

Västra Karups byaråd har i detta ämne skrivit en insändare tillsammans med föräldraföreningen på Västra Karups skola. Insändaren publicerades i samma nummer av Bjäre NU. Nedan följer insändaren i sin helhet.


Likabehandlingsprincipen

I vissa delar av vår kommun finns kommunala vägar, vatten och avlopp, samt närhet till busslinjer, bibliotek, badanläggningar, skatepark och friidrottsanläggning. I andra delar av vår kommun kan man njuta av närheten till naturen, titta på gladan som flyger, lyssna på korna som råmar och avnjuta sina nyplockade och nykokta potatisar. Vissa kommuninvånare behöver inte betala extra avgifter för vägar, snöröjning, vårlökar, parker, lekplatser, gatubelysning och cykelvägar. Andra kommuninvånare betalar tusentals kronor årligen utöver sin kommunalskatt för att ha farbara vägar, eget vatten och egen infiltrationsbädd och har bara 70-vägar utan belysning runt omkring sig.

Det är inte likvärdiga förutsättningar för de som bor i kommunens tätorter och för de som bor på landsbygden och det är omöjligt för kommunen att tillhandahålla likadan samhällsservice för alla kommunens invånare. Detta vet de som bor i tätorterna och de som bor på landsbygden. Men kommunens tjänstemän inom verksamhetsområdet Barn och skola tänker annorlunda. För dem har likabehandlingsprincipen blivit ett slagträ i en absurd kamp för att förhindra att barnen på landsbygden ska kunna leka med en kompis hemma efter skolan.

Majoriteten av barnen på landsbygden åker skolskjuts med kommunens bussar. Dessa barn hindras sedan ett par år tillbaka av kommunens tjänstemän från att ta med sig en kompis hem efter skolan. Alla andra barn i kommunen som kan gå, cykla eller åka linjebuss till och från skolan har möjlighet till detta grundläggande behov: att få leka med sina kompisar. När kommunfullmäktige i september beslutade att återigen tillåta kompisåkning på kommunens bussar hävdade tjänstemännen igen att detta inte följer likabehandlingsprincipen vilken innebär att kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar. Politikernas beslut att tillåta kompisåkning överklagades dessvärre av en privatperson och är nu uppe i Förvaltningsrätten. Denna privatperson har visat sig vara maken till den före detta skolchefen som fortfarande, och nu i rollen som pensionär, tycks strida för att barn på landsbygden inte ska kunna ta med sig en kompis hem efter skolan.

Vad är viktigast – att strida för principer för principernas skull eller att sträva efter att alla barn oavsett var de bor får en så bra uppväxt som möjligt? Och om man nu vill vara principfast: vilka kommuninvånare är det egentligen som får bäst samhällsservice av kommunen? De som bor i de större tätorterna eller de som bor på landsbygden?

Västra Karup/Grevie föräldraförening
Västra Karups byaråd

Informationsträff och erbjudande om DNA-märkning

Båstad kommun och fyra andra kommuner går samman och satsar på DNA-märkning i ett försök att minska antalet bostadsinbrott. Genom DNA-märkning kan du koppla värdesaker i ditt hem eller din fastighet till dig som person vilket gör det svårare för en inbrottstjuv att avyttra föremålen och vilket gör det lättare för polisen att koppla en misstänkt till ett brott. Polisen menar att lås, belysning, larm och DNA-märkning tillsammans avsevärt minskar risken för ett inbrott.

Stiftelsen Gripen i samarbete med Swedbank erbjuder alla hushåll och företag i Båstad kommun halva priset (349kr) på ett DNA-märkningspaket från företaget SmartWater. Priset är en engångskostnad.

Läs mer information om DNA-märkningspaketet hos SmartWater och beställ paketet till rabatterat pris från Stiftelsen Gripen.

Måndagen den 9 oktober kl 16:00 – 17:30 eller 18:30 – 20:00 hålls en informationsträff där representanter från SmartWater och Swedbank medverkar och svarar på frågor samt säljer DNA-märkningspaket.

Kulturvandring i Västra Karup med omnejd

Den 24 september arrangerar byarådet en kulturvandring med start kl 10.00. Vandringen startar vid operasångerskan Birgit Nilssons föräldrahem, fortsätter förbi fornlämningarna på Bjäragården med domarring, gravhögar och skålgropar. Därefter förbi Tant Grön och natursköna Påarp in till Västra Karups by med Kyrkan och Birgit Nilssons gravplats. Avslutningsvis går vi förbi Drottninghall, en viktig kultplats under bronsåldern där det finns hundratals uthuggna gropar och fotspår,​ för att slutligen komma tillbaka till Museet.
Starttid: 10:00
Start & mål: Birgit Nilsson Museum, Birgit Nilssons väg 27
Längd: Ca 9 km
Tidsåtgång: Ca 3 timmar
Terräng: Varierad och kuperad
Parkering: Ja
Busshållplats: Ja, buss 523 (Birgit Nilsson Museum)
Övrigt: Packa gärna med fika
Arrangör: Västra Karups byaråd
Kontakt: Josefine Nygren, 0735-01 98 69

Årets cykelfest den 16 sept

Den 16 september är det dags för cykelfest igen.

Alla deltagare äter en komplett trerättersmiddag med dryck under kvällen, hemma hos olika par och med nya gäster vid varje måltid. Transport mellan de olika värdparen sker med egen cykel. Till sist ses alla vid en gemensam fest.

Anmälan kan göras enskilt eller tillsammans med sin partner, kompis, kollega, släkting eller whatever. Bor ni mycket långt från Västra Karup kan ni kanske låna en lokal av någon där ni kan servera er rätt.

Så här går festen till…….
– När alla anmält sig lottas de olika paren ihop så att varje par får en plats att åka till för förrätt, huvudrätt och efterrätt (en av rätterna ordnar man själv och vilken detta blir meddelas ca 2 veckor innan festen). Till varje rätt träffar man alltså olika personer.
– På festdagen samlas vi kl 16.30 för fördrink på idrottsplatsen. Då får varje par tre kuvert i vilka det står vart man ska på de två rätter då man är gäst samt vilka som kommer till den rätt då man är värd.
– När fördrinken är slut öppnas förrättskuvertet och alla cyklar till de olika värdarna för förrätterna. Sen öppnas övriga kuvert allt eftersom kvällen går. Till sist samlas vi alla för att avluta kvällen tillsammans.

Priset är 50kr/person. Anmälningstiden gick ut den 1 september, vill du signa upp dig som reserv, kontakta josefine@ashallsgarden.se.

Välkomna, önskar Byarådet.

Bjärehemmet har fått ny ägare!

Under 2016 aviserade Båstadhem att de hade för avsikt att sälja Bjärehemmet. Tidigare i år presenterades ett lokalt initiativ som gick ut på att förvärva och driva vidare Bjärehemmet med plats för lägenheter, vårdplatser och nya verksamheter.

I mars fick mäklaren Nadjafi Kristensen av Båstadhem uppdraget att sälja fastigheten och priset sattes till 18 miljoner. I april inkom ett bud från en intresserad köpare och i fredags skrevs så köpekontrakt mellan den nya ägaren och Båstadhem.

Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt att det lokala initiativet inte fick chansen att driva vidare Bjärehemmet utifrån sina visioner men hoppas att den nya ägaren kommer att satsa på att utveckla lägenheter och lokaler till gagn för nuvarande och framtida hyresgäster och för vår hemort Västra Karup.

Försäljning av Bjärehemmet

Vid Byarådets årsmöte den 30 januari informerades om att Båstadhem avser sälja Bjärehemmet. För detta behöver de ägarens godkännande och Båstadhem inväntar besked från kommunen under våren.

Vid årsmötet presenterades ett initiativ till att bilda ett lokalt fastighetsbolag och förvärva Bjärehemmet för att utveckla lokalerna för befintliga och nya hyresgäster. Intresset för detta var stort.

Mer information om detta initiativ och hur man kan anmäla sitt intresse av att ingå som delägare i fastighetsbolaget finns nedan.

Fiber från Bjäre Kraft

Byarådet har träffat Bjäre Kraft och överlämnat 87 intresseanmälningar för indragning av fiber. Dessa kommer nu att samköras med de som direktanmält sig via Bjäre Krafts hemsida.

Enligt Bjäre Kraft ser de flesta områdena lovande ut avseende intressegrad, undantag är området Sönnertorpsvägen, Påarpskyrkoväg, Påarpsvägen, Bjäragårdsvägen och delar av Birgit Nilssons väg där det behövs fler intresserade. Dessa områden kan omfattas av ett kommande landsbygdsprojekt om intresset ökar.

Prisindikation för installation är 19.500 kr till tomtgräns + 2900 kr in i fastighet i tätbebyggt område. 

Vet Du fler som skulle vara intresserade be dem kontakta byarådet (Per Karlsson, per.karlsson@bjarenet.com) eller anmäl intresse direkt på Bjäre Krafts hemsida (skicka gärna till Per att ni anmält er i så fall). Det går även bra som hyresgäst att skicka in en intresseanmälan.

OBS. Anmälan är inte bindande!!

Landsbygdsprojektet för delar av Glimminge, Lönhult upp mot Salomonhög, Böckerskogen o Erikstorp har nu fått in tillräckligt med intresseanmälningar och blir av!

Möte om Bjärehemmets försäljning

photo0

Med anledning av att Båstadhem avser att sälja Bjärehemmet hölls måndagen den 30 januari ett möte i församlingshemmet i samband med byarådets årsmöte.

Närmare 90 personer deltog och fick information om ett initiativ om att bilda ett lokalt fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och driver vidare Bjärehemmet. Vid mötet gavs möjligheten att lämna in en icke bindande intresseanmälan om att gå in som delägare i bolaget.

Har du frågor om försäljningen av Bjärehemmet eller om fastighetsbolaget går det bra att ta kontakt med någon av följande representanter av initiativet:

  • Henrik Thronée, 070-887 60 52
  • Magnus Larsson, 072-720 90 91
  • Jens Nygren, 070-229 73 70

Årsmöte och möte om Bjärehemmet

Västra Karups byaråd håller årsmöte den 30 januari kl 18.30-21.00 på Församlingshemmet i Västra Karup.

Efter årsmötet, ca kl 19.00, bjuder vi in till ett möte om en möjlig framtid för Bjärehemmet. Kort bakgrund till mötet:
Båstadhem har beslutat att sälja Bjärehemmet och kommunen vill avveckla Vård och omsorgs verksamhet i lokalerna. Henrik Thronée, Magnus Larsson och Jens Nygren informerar om planer på att bilda ett byägt lokalt fastighetsbolag som förvärvar lokalerna och driver vidare verksamheten som finns där idag. Vid mötet kommer det vara möjligt att lämna intresseanmälningar om att investera i fastighetsbolaget.

Julmarknad 3 december

vk-julmarknad-karta-slutl-161125s

Missade ni någon utställare, eller vill ni besöka dom igen, här kan ni hitta några av dom.

Röda Korset 
Eltjänst
Lilla smörgåsbutiken
Julgransförsäljning i Slättaröd
Honung från Tor
Svenssons på Bjäre
Kå-Ge kaminprodukter
Bjäre Kvarn
Motor och Smide
VKIF loppisbutik
Trumpetaregården
Galleri Ida Rebecca
UF E-fire
Ebbessons gårdsmejeri
Västra Karups bygdegård
Känslan
Audio Teknik
Birgit Nilsson museum

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2020 Västra Karup

Upp ↑