Västra Karups byaråd har lämnat in synpunkter till kommunen. Synpunkterna handlade om fler grönstråk i och omkring Västra Karup samt mer tomtmark och då främst tomter i Lindströmsbacke. Hela dokumentet går att läsa här VK synpunkter ÖP