Byamiddag 2014Följ oss och vårt arbete på vår Facebook-sida och gå gärna med i vår Facebookgrupp, ”Vi som bor i Västra Karup med omnejd” där alla som vill kan sprida information om Västra Karup med omnejd.

Syfte
Ändamålet med Västra Karups byaråd är att förädla samlingspunkter och områden i och omkring Västra Karup, öka bygemenskapen och samlas kring gemensamma projekt, bidra till förutsättningar för invånarna i Västra Karup att själva forma sin by, vara en dialogpartner med kommunen om byutveckling och remissinstans i frågor som rör Västra Karup, samt tydliggöra byns kvaliteter. Byarådet arbetar med stöd av den vision för Västra Karup som tagits fram vid stormötena i februari 2014 och 2015 och som reviderades av byarådets styrelse under 2017.

Stadgar och ekonomi
Byarådet bildades 2013 som en led av Leader-projektet Byaråd på Bjäre och drivs som en ideell förening. Stadgar fastställdes vid ett öppet stormöte på Bygdegården i mars 2013. Föreningen är ingen juridisk person och har ingen egen ekonomi (endast handkassa med tillhörande kassabok). Föreningen är sedan 2013 remissinstans för frågor som rör Västra Karup.

Styrelse 
Byarådets arbete leds av föreningens styrelse som fattar beslut och tar fram strategier för föreningens verksamhet (verksamhetsberättelse). Styrelsen väljs vid ett årsmöte som hålls någon gång under årets första kvartal. Styrelsen arbetar för att hålla en dialog med kommunens politiker och tjänstemän i frågor som rör byn. Det praktiska arbetet sköts i arbetsgrupper som är öppna för vem som helst att engagera sig och arbeta fritt i.