Byamiddag 2014Följ oss och vårt arbete på vår Facebook-sida och gå gärna med i vår Facebookgrupp, ”Vi som bor i Västra Karup med omnejd” där alla som vill kan sprida information om Västra Karup med omnejd.

Syfte
Ändamålet med Västra Karups byaråd är att förädla samlingspunkter och områden i och omkring Västra Karup, öka bygemenskapen och samlas kring gemensamma projekt, bidra till förutsättningar för invånarna i Västra Karup att själva forma sin by, vara en dialogpartner med kommunen om byutveckling och remissinstans i frågor som rör Västra Karup, samt tydliggöra byns kvaliteter. Byarådet arbetar med stöd av den vision för Västra Karup som tagits fram vid stormötena i februari 2014 och 2015 och som reviderades av byarådets styrelse under 2017.

Stadgar och ekonomi
Byarådet bildades 2013 som en led av Leader-projektet Byaråd på Bjäre och drivs som en ideell förening. Stadgar fastställdes vid ett öppet stormöte på Bygdegården i mars 2013. Föreningen är ingen juridisk person och har ingen egen ekonomi (endast handkassa med tillhörande kassabok). Föreningen är sedan 2013 remissinstans för frågor som rör Västra Karup.

Styrelse och arbetsgrupper
Byarådets arbete leds av föreningens styrelse som fattar beslut och tar fram strategier för föreningens verksamhet (verksamhetsberättelse). Styrelsen väljs vid ett årsmöte som hålls någon gång under årets första kvartal. Styrelsen arbetar för att hålla en dialog med kommunens politiker och tjänstemän i frågor som rör byn (tex granskades alla partier inför valet 2015). Det praktiska arbetet sköts i arbetsgrupper som är öppna för vem som helst att engagera sig och arbeta fritt i.

Medborgarförslag
Byarådet lämnade i maj 2014 in två medborgarförslag till kommunen, ett om cykelvägar och ett om detaljplan för bostäder i Lindströms backe. Mer om dessa förslag och hur de mottagits av kommunstyrelsen finns här.

Arbetsgrupp – Sociala mötesplatser
Byarådet har vid flera tillfällen arrangerat Byamiddaggar på Bygdegården. Sommarlovets början är det numera tradition att vi firar med en gemensam grillkväll på lekplatsen i byn. Till midsommar ordnar vi firande mitt i Västra Karup med midsommarstång, musik och dans. I början av augusti varje år arrangerar vi cykelfest i Västra Karup med omnejd. För dessa arrangemang finns alltid behov av hjälpande händer och goda idéer, vill du hjälpa till med förberedelser eller att utveckla, kontakta styrelsen.

Arbetsgrupp – Cykelvägar och cykel-, vandringsleder
Vi arbetar för att kommunen och Trafikverket skall genomföra sina planer för cykelväg mellan Grevie-Västra Karup, Västra Karup-Glimming och Västra Karup-Hov.

Arbetsgrupp – Från vaggan till graven
Byarådet arbetar för att Västra Karup ska vara en attraktiv plats att bo och verka i under hela livet. Vi arbetar med att främja inflyttning och goda boendeformer för unga, barnfamiljer och gamla. Vi arbetar med Föräldraföreningarna på Klockarebyns förskola och Västra Karups skola för att våra barn skall få tillgång till en bra barnomsorg och skola.

Arbetsgrupp – Byamiljö
Byarådet önskar göra en genomgång av hur vi kan utveckla och bevara olika miljöer i byn. Det kan handla om allt ifrån att se till att vägar, belysning, mm är i gott skick till att utveckla mötesplatser och trivsel.  Viktigt är att identifiera vad som kan göras av kommunen, föreningar, företag och frivilliga krafter.

Andra arbetsgrupper
Har du en idé på en aktivitet eller något som Byarådet borde arbeta med och vill med och starta en arbetsgrupp, kontakta då styrelsen. Exempel på aktiviteter kan vara dans, kurser, bokcirklar, aktiviteter för äldre, stavgångsgrupp mm, vi kan då hjälpa till med att fixa lokal, liten finansiering och att sprida information om aktiviteten.