Under 2016 aviserade Båstadhem att de hade för avsikt att sälja Bjärehemmet. Tidigare i år presenterades ett lokalt initiativ som gick ut på att förvärva och driva vidare Bjärehemmet med plats för lägenheter, vårdplatser och nya verksamheter.

I mars fick mäklaren Nadjafi Kristensen av Båstadhem uppdraget att sälja fastigheten och priset sattes till 18 miljoner. I april inkom ett bud från en intresserad köpare och i fredags skrevs så köpekontrakt mellan den nya ägaren och Båstadhem.

Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt att det lokala initiativet inte fick chansen att driva vidare Bjärehemmet utifrån sina visioner men hoppas att den nya ägaren kommer att satsa på att utveckla lägenheter och lokaler till gagn för nuvarande och framtida hyresgäster och för vår hemort Västra Karup.