Västra Karups byaråd har årsmöte 5 februari kl 19 i församlingshemmet. Vi går igenom året som varit och planerar för kommande aktiviteter. Alla är välkomna.