Årsmöte 10 februari 2021

Bårrådets årsmöte är den 10 februari kl:19.00 och sker digitalt. Önskar man medverka på årsmötet så skicka ett meddelande via facebook så skickar vi en länk

Årsmöte 10 februari 2020

Välkomna till Västra Karups byaråds årsmöte måndagen den 10 februari kl: 19.00 i församlingshemmet. Mötet inleds med att Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson informerar om de kommunala satsningar som görs i och omkring Västra Karup. Därefter har byarådet ett kort årsmöte där vi går igenom året som gått samt blickar framåt.

Västra Karups lilla julmarknad 2019

Lördagen den 7 december kl 14.30-17.00 samlas hantverkare, handlare, entreprenörer, råvaruproducenter, föreningsmänniskor och skolbarn till julmarknad. Alla från Västra Karup med omnejd. Varmt välkomna

Årsmöte 2019

Den 11 februari håller byarådet årsmöte kl 19-20 i församlingshemmet. Välkomna.

Västra Karups lilla julmarknad 2018

Den 8 december kl:14.30-17.00 är det Västra Karups lilla julmarknad. Vill du ställa ut? vänligen kontakta någon i byarådet.

Byarådets synpunkter på förslaget till ny översiktsplan

Västra Karups byaråd har lämnat in synpunkter till kommunen. Synpunkterna handlade om fler grönstråk i och omkring Västra Karup samt mer tomtmark och då främst tomter i Lindströmsbacke. Hela dokumentet går att läsa här VK synpunkter ÖP

Cykelfest 25 augusti 2018

Välkomna till Årets cykelfest i Västra Karup-Lördagen den 25 augusti

Vi samlas kl. 16.30 på Idrottsplatsen för fördrink och kuvertutdelning.

 Hålltider

17.30 FÖRRÄTT

19.00 HUVUDRÄTT

21.00 DESSERT

22.30-23.00 ÅTERSAMLING PÅ IDROTTSPLATSEN, medtag egen dricka till återsamlingen

Anmälan sker genom nedanstående länk senast 2018-08-10.

Anmälan är slutgiltig då anmälningsavgiften 50 kr/person swishats till 0703203537 Per Karlsson.

Välkommen med Din anmälan!

Västra Karups Byaråd

 https://docs.google.com/forms/d/1SLAbxduwPMnn53dSHl0sLQ-1bQ4T-7H8-8nJu4S53_s/edit

Ny Facebooksida om gemensam skola

Som ett resultat av det möte som arrangerades av föräldraföreningen för Västra Karups skola den 21 mars om framtidens skolorganisation på sydvästra Bjäre så har denna sida skapats för att sprida information om det beslut som tagits om skolorna och vad det innebär för barnens skolgång samt för att samla kommuninvånare till en reaktion på det fattade beslutet.

https://www.facebook.com/gemensamskola/

Informationsmöte om framtidens skola på sydvästra Bjäre

Den 21 mars kl 19.00 är det informationsmöte om framtidens skola på sydvästra Bjäre. Mötet hålls i matsalen på Västra Karups skola och syftar till att belysa för och nackdelar med olika lösningar för framtida skolorganisation. Utgångspunkten för mötet är att diskutera vad som är bäst för våra barn. Föräldraföreningen på skolan bjuder på kaffe.

Västra Karups byaråd har sedan förra valet argumenterat för en skolorganisation där de små skolorna i byarna slås ihop till en större enhet eftersom utredningar har visat att en lite större enhet ger bättre pedagogiska möjligheter och en bättre social miljö för barnen. Vi anser att det bästa sättet att satsa på byarna, främja inflyttning och säkra framtida arbetskraft är att se till att de familjer som väljer att bo på landsbygden kan vara säkra på att deras val av boplats inte har en negativ inverkan på deras barns chanser till en god utbildning och en bra start i livet.

Årsmöte 2018

Västra Karups byaråd har årsmöte 5 februari kl 19 i församlingshemmet. Vi går igenom året som varit och planerar för kommande aktiviteter. Alla är välkomna.

« Äldre inlägg

© 2021 Västra Karup

Upp ↑